Bergeforsen

Bergeforsen ligger i nedersta delen av Indalsälven i Timrå kommun med vacker natur och naturreservat inom kommunens gränser. Här finns ett av Sveriges bästa fiskevatten för både sportfiskare, nybörjare och fritidsfiskare. Du kan fiska lax, öring, sik och harr. Fisket är världskänt och lockar turister från när och fjärran. För den sportintresserade hittar du isbana, fotbollsplaner, skidspår, utegym, military fitnessbana, cykelbana , discgolf och tarzanstig med mera på Bergeforsens idrottsplats.

Laxodlingen
När Indalsälven blev en uppdämd älvdal 1954 då Bergeforsens kraftverk byggdes så förändrades fisket för alltid. Fisken som tidigare gick uppströms i älven för att leka förlorade sina naturliga lekplatser i och med kraftverket. Som ersättning till de tidigare lekplatserna anlades en fiskodlingsanstalt nedanför Bergeforsen där man nu bedriver centralfiske.

Text: Sandra Söderberg