Om föreningen Indalsleden

Syftet är att utveckla Indalsleden till ett betydande resmål för besökare från hela världen.
Föreningen Indalsleden är en ideell förening och startade på 1960-talet av Holger Lidgren, dåvarande ägare av Utsiktens Turistgård i Sillre.

Kreativ mötesplats i Liden

Föreningen Indalsleden har under 2017-2018 gjort er förstudie kring en Kreativ Mötesplats i Liden. Ungdomar vid Lidens skola har fått önska sig vad de vill ha, utifrån detta har en skiss arbetats fram. Förstudien är genomförd i nära samarbete med Lidens skola och Sundsvalls kommun.
Länk: PDF
  • Stacks Image 155262
  • Stacks Image 155264