Annonsera i Indalsledens turistbroschyr

Annonser i broschyren

I kostnaden för din annons ingår originaljobbet för att vi ska skapa annonsen för tryck. Väljer du ändå att göra din egen annons i så måste rätt ICC-profil användas. Alla färger ska vara i CMYK. Maximal färgmängd är 280%. Bilder 300dpi i 100%. Annons ska levereras som tryckbar PDF.

Skicka in text och bild till annons@indalsleden.se


Annonser i broschyren från tidigare år

Vill du använda samma annons som tidigare år så meddela vilket år den fanns med i broschyren och beskrivning av annonsen.

Skicka in informationen till annons@indalsleden.se


Annonsens mått

70x25mm, 70x35mm, 70x99mm, 99x140mm
Endast den största annonsen 210x99mm är utfallande.
Annonser på webbsidan

I kostnaden för din annons ingår originaljobbet att skapa annonsen för hemsidan. Väljer du ändå att göra din egen annons så använd rätt pixelformat i 72dpi. Du kan spara filen som WEBP, PNG, JPG eller SVG. Observera att konvertera text till banor innan export till SVG.

Skicka in text och bild till annons@indalsleden.se

Korrektur

Vi skickar korrektur på alla annonser oavsett om dessa publicerats tidigare.

Rättigheter

Upphovsrätt och rätt till publicering av bilder. Identifiering av personer på bild. Vi förutsätter att lämnat material för publicering i broschyr och hemsida har detta. Föreningen ansvarar inte för detta. Fotografens namn ska alltid anges vid publicering av bild. Är du osäker? Ta en ny egen bild eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida uppdaterades 2023-03-19

Annonser 2023