Sillre

Vid Utsikten i Sillre startar två naturstigar.
Älvstigen är ca 1,5 km och går i frodig växtlighet längs branta sluttningar och nipor ner mot Indalsälven där det finns en raststuga. Den andra stigen Hattbergsstigen är ca 2,5 km i ganska tuff terräng med en höjdskillnad på 225 meter. Väl uppe vid stugan är utsikten fantastisk och väl värd vandringen. Vid Sillre kraftstation finns en rastplats med grillplats och brygga för att underlätta att lägga i en båt eller kanot för en tur på älven.
Text: Kristina Rådberg